Sunday, May 30, 2010

Pidichirukku/பிடிச்சிருக்கு!!! ♥

இப்பொலுதே www.ilamai.org ‌என்ற இனையத்தல முகவரிக்கு சென்று நான் படைக்கும் "பிடிச்சிருக்கு/Pidichirukku" நிகழ்ச்சிய கேள்ளுங்க!!! இது உங்கள் இளமை இனைய வானொலி கேட்கும்போதே WOW!!!


Saturday, May 8, 2010

HAPPY MOTHER'S DAY!! ♥

உலகிலுல்ல அனைத்து அன்னையர்களுக்கும் எனது அன்னைக்கும் சேர்த்து அன்பார்ந்த அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்!!! ♥ WISHING ALL THE MOTHERS' IN THE WORLD A VERY HAPPY MOTHER'S DAY!! ♥

அனைத்து அன்னையர்களுக்கும் இந்த பாடல் ஒர் அர்பணம்...